Raspored – Maksimir 2021-09-22T18:43:18+00:00

RASPORED – MAKSIMIR

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
10:00 BODY SCULPT
Iva
BODY SCULPT
Iva
12:00 BODY SCULPT
Martina B.
17:00 KOREKTIVNA GIMNASTIKA
Stela
KOREKTIVNA GIMNASTIKA
Martina
KOREKTIVNA GIMNASTIKA
Stela
KOREKTIVNA GIMNASTIKA
Martina
18:00 BODY SCULPT
Iva
FIT PILATES
Martina
BODY SCULPT
Iva
FIT PILATES
Martina
BODY SCULPT
Ana
19:00 BODY SCULPT
Iva
FIT PILATES
Martina
BODY SCULPT
Iva
FIT PILATES
Martina
BODY SCULPT
Iva
20:00 FAT BURNING
Marija Ć.
FAT BURNING
Viena
FAT BURNING
Marija Ć.
FAT BURNING
Viena
21:00 BODY SCULPT
Marija Ć.
BODY SCULPT
Viena
BODY SCULPT
Marija Ć.
BODY SCULPT
Viena

RASPORED – MAKSIMIR

Ponedjeljak
17:00 KOREKTIVNA GIMNASTIKA – Stela
18:00 BODY SCULPT – Iva
19:00 BODY SCULPT – Iva
20:00 FAT BURNING – Marija Ć.
21:00 BODY SCULPT – Marija Ć.
Utorak
10:00 BODY SCULPT – Viena
17:00 KOREKTIVNA GIMNASTIKA – Martina
18:00 FIT PILATES – Martina
19:00 FIT PILATES – Martina
20:00 FAT BURNING – Viena
21:00 BODY SCULPT – Viena
Srijeda
17:00 KOREKTIVNA GIMNASTIKA – Stela
18:00 BODY SCULPT – Iva
19:00 BODY SCULPT – Iva
20:00 FAT BURNING – Marija Ć.
21:00 BODY SCULPT – Marija Ć.
Četvrtak
10:00 BODY SCULPT – Viena
17:00 KOREKTIVNA GIMNASTIKA – Martina
18:00 FIT PILATES – Martina
19:00 FIT PILATES – Martina
20:00 FAT BURNING – Viena
21:00 BODY SCULPT – Viena
Petak
18:00 BODY SCULPT – Ana
19:00 BODY SCULPT – Iva
Subota
12:00 BODY SCULPT – Martina B.