Članarine 2022-02-28T12:40:04+00:00

ČLANARINE

  Mjesečna članarina
1x tjedno 150 kn
2x tjedno 220 kn
3x tjedno 250 kn
5x tjedno 300 kn
Svakodnevna 350 kn
Studenti / učenici
(2x tjedno)
200 kn
Korektivna gimnastika
(2x tjedno – Mašićeva)
200 kn
ON-LINE ČLANARINA 99 kn

NAPOMENA: sve članarine moguće je koristiti samo na jednoj odabranoj lokaciji, kombinacija lokacija nije moguća.

PRAVILA
AKCIJE
  Mjesečna
članarina
1x tjedno 150 kn
2x tjedno 220 kn
3x tjedno 250 kn
5x tjedno 300 kn
Svakodnevna 350 kn
Studenti / učenici
(2x tjedno)
200 kn
Korektivna gimnastika
(2x tjedno – Mašićeva)
200 kn
ON-LINE
ČLANARINA
99 kn

NAPOMENA: sve članarine moguće je koristiti samo na jednoj odabranoj lokaciji, kombinacija lokacija nije moguća.

PRAVILA
AKCIJE