preloder
Članarine 2019-02-01T09:55:22+00:00

ČLANARINE

Mjesečna članarina Godišnja članarina
1x tjedno 150 kn 1.500 kn
2x tjedno 220 kn 2.200 kn
3x tjedno 250 kn 2.500 kn
Svakodnevna 280 kn 2.800 kn
Studenti / učenici
(svakodnevna)
200 kn
Korektivna gimnastika 200 kn

NAPOMENA: sve članarine moguće je koristiti samo na jednoj odabranoj lokaciji, kombinacija lokacija nije moguća.

PRAVILA
AKCIJE
Mjesečna
članarina
Godišnja
članarina
1x tjedno 150 kn 1.500 kn
2x tjedno 220 kn 2.200 kn
3x tjedno 250 kn 2.500 kn
Svakodnevna 280 kn 2.800 kn
Studenti / učenici
(svakodnevna)
200 kn
Korektivna
gimnastika
200 kn

NAPOMENA: sve članarine moguće je koristiti samo na jednoj odabranoj lokaciji, kombinacija lokacija nije moguća.

PRAVILA
AKCIJE